Berger Viktor

2009 ősze óta dolgozom a tanszéken, főként a társadalomelmélet, szociológiatörténet és a társadalmi struktúra témájában hirdetek meg kurzusokat. Jelenleg leginkább a térbeliség társadalomelméleti vonatkozásait kutatom. 2008 óta a Replika szerkesztőjeként is tevékenykedem.

Beosztás: egyetemi adjunktus

E-mail: berger.viktor@pte.hu
Önéletrajz és publikációs jegyzék (letöltés)
Publikációs jegyzék az MTMT adatbázisában (ugrás az oldalra)
Doktori disszertáció: A tér kategóriája a szociológia- és társadalomelméletekben (ELTE TÁTK, Szociológia Doktori Iskola, 2016, letöltés)

Fogadóórák helye és időpontjai: 104-es iroda

  • kedd: 9.30–10.00, 11.30–12.00, 13.30–15.00

Szakdolgozati témák:

  • Klasszikus és új szociológia- és társadalomelméletek
  • Struktúra és rétegződés
  • Életstílus és kulturális szociológia
  • Térelméletek