Tomay Kyra

Az ELTE TáTK-on végeztem szociológusként és szereztem PhD-fokozatot 2009-ben. Ott oktattam kutatásmódszertani és városszociológiai tárgyakat, kutatási területem a városszociológia, ezen belül főként a térbeli-társadalmi mobilitási folyamatokat: szuburbanizáció, szegregáció, dzsentrifikáció, valamint a várospolitika ezekre gyakorolt hatását vizsgálom. A tanszéken 2017-től dolgozom, mint tanársegéd, elsősorban kutatásmódszertani tárgyakat oktatok.

Fogadóóra: kedd 11:00-12:00, illetve egyéni egyeztetés alapján