Demeter Tamás könyvének bemutatója

Tanszékünk oktatójának, Demeter Tamásnak a közelmúltban jelent meg A társadalom zenei képe című könyve. Ennek apropóján a Rózsavölgyi Kiadó könyvbemutatón rendez, melynek során a szerzővel Ignácz Ádám és Fazekas Gergely fog beszélgetni.

Időpont és helyszín: október 16., 16.30-tól, Magvető Café, Budapest.
További részletek: ugrás a kiadó oldalára.

A szervezők várnak minden érdeklődőt!

A kötet szinopszisa:

A kötet a 20. századi magyar zeneesztétika egy lehetséges narratíváját kínálja: megmutatja, hogy e zeneesztétika fejlődése miként illusztrálja a magyar filozófiatörténetben domináns szociologizáló hagyomány alakulását. E történetet a szerző a 20. században egymásra torlódó szociologizáló filozófiai módszertanok vezérfonalára fűzve beszéli el, s így mutatja meg, hogy miként kapcsolódnak a zeneesztétikai problémák koruk általános filozófiai problematikájához. A szóban forgó történet a pozitivizmus, a szellemtörténet, a marxizmus és posztmarxizmus csomópontjai köré szerveződik, anélkül azonban, hogy szakadozott lenne: a fogalmiság és a módszertanok különbözősége ellenére a csomópontok között az egyes személyek, problémák és olykor bizonyos értékelések is olyan kontinuitást teremtenek, amely a 20. századi magyar eszmetörténetben éppoly ritka, mint a társadalomtörténetben. A kötet azonban nem pusztán egy történetileg értékes hagyomány kanonizálására tesz javaslatot, hanem arra is rávilágít, hogy ez az örökség továbbra is megvitatásra méltó filozófiai és szociológiai kérdések megfogalmazására inspirál.

További információk a kötetről: ugrás a kiadó oldalára.