Konferenciafelhívás ‒ Émile Durkheim: Az anómiától a kollektív pezsgésig

AZ ANÓMIÁTÓL A KOLLEKTÍV PEZSGÉSIG

Az ELTE-TáTK Elmélettörténet Tanszéke konferenciát szervez Émile Durkheim halálának 100. évfordulója alkalmából.

Durkheim nem csupán a szociológia, hanem a tágabb értelemben vett társadalomtudományok, az antropológia, a társadalomfilozófia, a modernizációelmélet és az ismeretelmélet meghatározó alakja. Mint minden klasszikusról, róla is elmondható, hogy életműve nem csupán a társadalomról való gondolkodás történetének egy fejezeteként tart számot érdeklődésre, hanem az aktuális kérdések megválaszolásához is fogalmi eszközöket kínál.

A konferencia szervezői ebben a szellemben várnak elsősorban olyan előadásokat, melyek a Durkheim által kidolgozott fogalmak segítségével keresnek választ globális, európai és hazai társadalmi jelenségekkel kapcsolatos kérdésekre.

E tágabb témamegjelölés mellett két problémát szeretnének a közös gondolkodás fókuszába állítani. Az anómiára olyan válságjelenségként tekintenek, amely hatást gyakorol a hétköznapi életvilág, az identitás és a politikai nyilvánosság működésére egyaránt. A kollektív pezsgés ezzel szemben olyan integrációs mechanizmus, ami nyelv előtti jellegéből fakadóan az életvilág fragmentálódásával párhuzamosan, napjainkban ismét kiemelt jelentőségre tesz szert. Ebben az értelemben az így kifeszített fogalmi térben a késő modernitás társadalmi patológiái és válaszkísérletei egyaránt elhelyezhetők.

A konferenciát az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének Elmélettörténeti Tanszéke rendezi.

  • A konferencia időpontja: 2017. december 8. péntek
  • Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar
  • Az előadások absztraktját 2017. október 20-ig az alábbi e-mail-címre várják: hvremails@gmail.com