A Szelényi Iván-konferencia programja

Elérhető a Doktori Iskola, a Tanszék és az MTA PAB által szervezett konferencia végleges programja.

Szelényi gazdag életműve számos aktuális társadalmi kérdést érint a városi élet és az egyetemek kérdésétől kezdve az Entzauberung problematikáján keresztül az egyenlőtlenségek és a társadalmi osztályok vizsgálatáig (mint pl. az értelmiség, a vállalkozók, vagy az underclass). Az előadások ezen témakörök valamelyikét értelmezik a globális kapitalizmus, illetve a posztszocialista újkapitalizmusok kontextusában. Szelényi munkásságának elméleti és/vagy empirikus vonatkozásait elmélyítő, kritikailag tárgyaló vagy továbbgondoló előadások várhatók tehát. A konferencia nyelve alapvetően angol, de magyar nyelvű szekciók is lesznek.