Publikációs követelmények

Tájékoztató a folyóirat-publikációkkal kapcsolatos követelményekről

1. A publikációs kreditek teljesítése körében további elbírálás nélkül fogadunk el minden olyan folyóirat publikációt, amely az MTA IX. Osztály Demográfia Osztályközi Állandó Bizottságának, vagy Szociológiai Tudományos Bizottságának alábbi listáin szereplő folyóiratban jelent/jelenik meg:

A listán nem szereplő folyóiratokban publikált cikkek elfogadásáról a doktori iskola tanács dönt.

2. A PTE DSZDI honlapunkon elérhető SzMSz-ének értelmében a következő fokozatszerzési követelményeknek is eleget tenni:

14.§ A Doktori Iskola nagy súlyt helyez arra, hogy hallgatói rendszeresen publikáljanak, hazai és nemzetközi fórumokon szerepeljenek.  A védésre bocsátás feltétele legalább két, (A-C) kategóriás folyóiratban közölt (közlésre elfogadott) cikk.