Felhívás konferencián való részvételre

Az MSZT Vidék- és Faluszociológia, valamint a Roma/Cigány Kutatások Szakosztálya és a Wesley János Lelkészképző Főiskola Az erőszak és az ellenségképképzés diszkurzív stratégiái és társadalmi gyakorlata címmel konferenciát szervez.

  • A konferencia időpontja: 2016. május 18–19.
  • A konferencia helyszíne: Wesley János Lelkészképző Főiskola (1086 Budapest, Dankó utca 11.)

A szevezők várják a jelentkezőket!

További információk: