Útmutató kurzusfelvételhez

Útmutató kurzusfelvételhez a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában

A doktori tanulmányok során összesen 180 kreditet kell teljesíteni.

A képzési részben 72 kredit kurzust kell lehallgatni és vizsgával abszolválni. A kurzusok meghirdetéséről a Doktori Iskola gondoskodik, a titkárság minden félév elején kiküldi az egyes évfolyamok tantervét, a hallgatók önállóan jelentkeznek fel az ETR-ben a tantervben megjelölt kurzusokra, illetve az esetlegesen pótlandó kurzusokra. Kérdés, vagy kurzusjelentkezéssel kapcsolatos segítség kérése esetén forduljanak Novákné Végső Zsuzsához (vegso.zsuzsa@pte.hu).

A kutatási részben 108 kreditet kell teljesíteni. A kurzusok túlnyomó többsége minden szemeszterben meghirdetésre kerül, a doktoranduszok önállóan veszik fel a kurzusokat, hogy a teljesítéseiket kreditekkel tudjuk elismerni. Kérdés esetén forduljanak Füzér Katalinhoz (fuzer.katalin@pte.hu).

A kutatási rész 108 kreditjének összetétele:

KUTATÓI MŰHELYMUNKA (24 kredit). Az ide tartozó kurzusokat a tanszék meghirdeti és a félév elején kiküldött tantervbe illeszti, a hallgatók ennek alapján önállóan veszik fel őket. A tematikát a kurzuson kapják meg a hallgatók.

Kutatószeminárium          DSNP4301        4 kredit        Spéder Zsolt   
Doktorandusz workshop          DSNP4401        8 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 1.          DSNP4501        4 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 2.         DSNP4601        4 kredit        Spéder Zsolt   
Kutatószeminárium 3.         DSNP4701        4 kredit        Spéder Zsolt   

KUTATÁSI GYAKORLAT (24 kredit). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő kutatási, oktatási, tudományszervezési tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematikák szerint. A DSNP4801 és a DSNP4901 kurzusok (Kutatási gyakorlat 1. és 2.) kötelezőek minden doktorandusz számára. A DSNP50 (Oktatás) és DSNP 51 (Tudományszervezés) kurzusokat az állami finanszírozott hallgatók veszik fel, felkérés esetén nyitottak az önköltséges hallgatók számára is. A DSNP6201 és DSNP6301 kurzusokat az önköltséges hallgatók számára ajánljuk.

Kutatási gyakorlat 1. (letöltés)      DSNP4801          6 kredit          Spéder Zsolt     
Kutatási gyakorlat 2, 3, 4. (letöltés)      DSNP4901, 6201, 6301          6 kredit          Spéder Zsolt
Oktatás (letöltés)      DSNP5001, 5002, 5003          3x2 kredit          Füzér Katalin   
Tudományszervezés (letöltés)      DSNP5101, 5102, 5103          3x2 kredit          Füzér Katalin   

KONFERENCIA RÉSZVÉTEL (letöltés) (összesen 25 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő konferencia részvételi tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el. Kötelező kurzus: DSNP5301.

Poszter hazai konferencián          DSNP5201          4 kredit          Füzér Katalin
Előadás hazai konferencián          DSNP5301         8 kredit          Füzér Katalin
Részvétel minősített nemzetközi konferencián          DSNP5401         5 kredit         Füzér Katalin    
Poszter idegen nyelven          DSNP5501          8 kredit         Füzér Katalin    
Előadás idegen nyelven          DSNP5601         12 kredit         Füzér Katalin    

PUBLIKÁCIÓ (letöltés) (összesen 35 kreditet kell teljesíteni). Az ide tartozó kurzusokat minden félévben meghirdetjük, a hallgatók önállóan veszik fel őket abban a szemeszterben, amikor elismertetendő publikációs tevékenységük van, a doktori iskola oldaláról letölthető tematika szerint. A doktori tanulmányokat megelőző teljesítéseket is kurzusfelvétel útján ismerjük el.

Publikáció hazai minősített folyóiratban          DSNP5701          10 kredit          Spéder Zsolt    
Publikáció nemzetközi minősített folyóiratban          DSNP5801          20 kredit          Spéder Zsolt    
Könyvfejezet magyarul, lektorált kiadványban          DSNP5901          5 kredit          Spéder Zsolt    
Könyvfejezet világnyelven, lektorált kiadványban          DSNP6001          10 kredit          Spéder Zsolt    
Publikáció konferencia kiadványban          DSNP6101          5 kredit          Spéder Zsolt