Konferenciafelhívás ‒ Az érzelmek története

A Hajnal István Kör konferenciát szervez Érzelmek és történelem címmel, melyre várják az előadók jelentkezését.

Az előzetesen javasolt témakörök a következők:  

 • A félelem mint történelemformáló erő
 • Barátság a változó időben
 • A szerelem történetisége
 • A szexualitás története
 • A gyűlölet szerepe a történelemben
 • Az idegenség mint identitáskonstrukció
 • Az örömérzés változó megnyilvánulásai
 • A hit, az elragadtatás, a fanatizmus szerepe a történelemben
 • Aszkétizmus és rezignáltság mint történelmi kultúra
 • Melankólia és az öngyilkosság története
 • Irigység és fösvénység (az egoizmus) mint motiváció
 • Lojalitás és hűség mint integráló erő
 • Bátorság, önfeláldozás és heroizmus a változó időben
 • A szolidaritás és a humanizmus mint közösségteremtő tényező
 • Csodálat és tekintélytisztelet mint hatalmi legitimáció

További részletek az információs fájlban: letöltés.

A szervezők kérik, hogy a maximum egy oldal terjedelmű szinopszisokat 2017. május 31-ig küldjék el a hajnaltitkar@gmail.com címre.